Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

22:44
1761 f3d1
22:43
22:42
1291 38f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabeinthe beinthe
22:40
Posłuchaj, głupku, zdradzę ci sekret, o którym większość facetów nie ma pojęcia, dobrze? Gotowy? Kobiety kochają słowa.
— "Teen Wolf"
Reposted fromToshi Toshi viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
22:33
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
22:31
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viahunsert hunsert
22:29
22:27
22:22
3700 717f 500
Reposted frommental-cat mental-cat viawrazliwa wrazliwa
22:19
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
22:19
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viainsidemyhell insidemyhell
22:18
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless
22:18
...
Reposted fromweightless weightless viakattrina kattrina
22:16
22:16
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viapiehus piehus
22:13
22:13
9078 76a2 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viainsidemyhell insidemyhell
22:13
22:13
5879 cc88
Reposted fromMoreau Moreau viaopenyoureyesx openyoureyesx
22:11
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl